Velkommen til Skoleskabet. Denne side drives af mig, Nina Balling.

Skoleskabet er blevet til i ønsket om at dele de materialer, jeg laver og på den måde, kan jeg, forhåbentlig, gøre hverdagen for andre lærere lidt nemmere. Jeg kan godt lide at “nørde” med undervisningsmaterialer og udarbejde mit eget.

Jeg er uddannet lærer i 2014 fra VIA University College – Læreruddannelsen i Aarhus med linjefag i dansk (indskolen og mellemtrin), historie og madkundskab. Sidenhen har jeg fået arbejde på en skole i Skanderborg Kommune, hvor jeg primært underviser på mellemtrinnet.

Jeg udarbejder særligt undervisningsmaterialer til madkundskab – et fag jeg brænder meget for. Det er min oplevelse, at der findes mage gratis materialer tilgængeligt til faget, men mange af disse materialer ikke kan passes ind i min undervisning. Enten er opskrifterne til for store portioner, der er en skæv fordeling i arbejdsopgaverne i madlavningen, eller også synes jeg ikke de formår at kombinere praksis med teori. Det prøver jeg selv at ændre på og inddrage i min egen undervisning.

Udover mit daglige virke som folkeskolelærer er jeg:

  • Tilknyttet censorkorpset for madkundskab ved læreruddannelsen
  • Timelærer ved VIA University College – læreruddannelse i Aarhus i faget madkundskab
  • Forfatter til undervisningsforløb på Alineas madkundskabsportal
  • Medlem af hovedstyrelsen af Foreningen for madkundskab

Hvis du bruger mine undervisningsmaterialer, har forslag til ændringer eller andet, må du meget gerne skrive en kommentar eller sende en mail. Så kan jeg hurtigt få rettet det til.

Jeg kan kontaktes på kontakt @ skoleskabet.dk